Kategori Tam Diş Protezleri

Tam Protezler

Protez; kayıp diş ve çevre dokuların fonksiyonlarını karşılayan hareketli parçalardır. İki tür protez vardır: Tam protez ve kısmi protez. Tam protezler tüm dişler kaybedildiği zaman, kısmi protezler ise dişlerin tamamının değil bazı kısımlarının kaybedildiği durumlarda kullanılırlar. Kısmi protezler sadece eksik dişleri tamamlamakla kalmazlar, aynı zamanda mevcut dişlerin yer değiştirmelerini de önlerler.

Tam protez “geleneksel” ya da “anlık” olabilir. Geleneksel tam protez tedavisinde dişler çekildikten sonra dişeti ve yara dokuların iyileşmesi beklenir. İyileşme süresi genellikler 4-6 hafta sürmektedir. Bu sürede hasta dişsiz gezer. Anlık tam protez tedavisinde dişler çekilir ve ardından protez takılır. İyileşme sürecinde hasta dişsiz kalmamış olur...

Daha fazla